Produs Nou
GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI PE BAZA DE ALCOOL

GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI PE BAZA DE ALCOOL

Preț6.59 lei
Greutate: 100.000 Kg
Cod: 36456

Hand Gel

Gel Igienizant pentru maini

Producător:

Comandă rapidă

Completează cele 3 câmpuri
Noi vă vom contacta pentru finalizarea comenzii.

 Gel Igienizant pentru maini 60% Alcool si Vitamina B5. Cu actiune hidratanta. Parfum prospat revitalizant de menta si musetel.

 

   Clasificarea substanței sau a amestecului:

    Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

    Clasificarea acestui produs s-a realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP). Flam. Liq.

    Lichide inflamabile, categoria de pericol 2, H225 2.2 Elemente pentru etichetă: Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

    Pericol Fraze de pericol: Flam. Liq. 2: H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili Fraze de precauţie: P101

    Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului P102

     A nu se lăsa la îndemâna copiilor P210

     A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis P233

     Păstraţi recipientul închis etanş P280

     Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei P370+P378: în caz de incendiu

     A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge P403+P235:

     A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.

     A se păstra la rece P501:

    Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs. P301:

      In caz de inghitire : P313

     Consultati un doctor P305+P351+P338 In caz de contact cu ochii :

     Clatiti din abundenta cu apa timp de cateva minute.

Sus