Produs Nou
IGENIZANT PENTRU MAINI

IGENIZANT PENTRU MAINI

Preț25.00 lei
Greutate: 0.500 Kg
Cod: 862712

Igienizantul pentru maini Nevada este un produs pe baza de alcool (min.70%) si glicoli.

Are aspectul unui lichid limpede de culoare albastra.

Prin continutul mare de alcool, produsul ofera excelente proprietati antiseptice.

Curata mainile in profunzime, lasand in urma un miros specific.

Produsul se pulverizeaza sau se toarna in podul palmelor.

Dupa ce este aplicat pe toata suprafata mainilor se lasa sa se evapore.

Nu necesita clatire.

Este un produs ideal pentru utilizari frecvente deoarece are o actiune rapida si nu lasa pielea lipicioasa dupa utilizare.

Temperatura de depozitare este intre 5 - 30°C.

Numai pentru uz extern !

Producător:

Comandă rapidă

Completează cele 3 câmpuri
Noi vă vom contacta pentru finalizarea comenzii.

MOD DE UTILIZARE

Produsul se pulverizeaza sau se toarna in podul palmelor.

Dupa ce este aplicat pe toata suprafata mainilor se lasa sa se evapore.

Clasificarea substanței sau a amestecului:

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

Clasificarea acestui produs s-a realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP). Flam. Liq. 2:

Lichide inflamabile, categoria de pericol 2, H225 2.2 Elemente pentru etichetă:

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP): Pericol Fraze de pericol: Flam. Liq. 2: H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili Fraze de precauţie: P101:

Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului P102:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor P210:

A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere.

Fumatul interzis P233:

Păstraţi recipientul închis etanş P280:

Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei P370+P378: în caz de incendiu

 A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge P403+P235:

A se depozita într-un spaţiu bine ventilat

.A se păstra la rece P501:

Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

Sus