Produs Nou
 GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI-4L

GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI-4L

Preț119.00 lei
Greutate: 4.000 Kg
Cod: 5583

Gel Igienizant pentru maini 60% Alcool si Vitamina B5. Cu actiune hidratanta. Parfum prospat revitalizant de menta si musetel.

Producător:

Comandă rapidă

Completează cele 3 câmpuri
Noi vă vom contacta pentru finalizarea comenzii.

Clasificarea substanței sau a amestecului:

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP): Clasificarea acestui produs s-a realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP). Flam. Liq. Lichide inflamabile, categoria de pericol 2, H225 2.2

Elemente pentru etichetă: Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP): Pericol Fraze de pericol: Flam. Liq. 2: H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili Fraze de precauţie: P101

Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor P210

A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere.

Fumatul interzis P233

Păstraţi recipientul închis etanş P280

Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei P370+P378: în caz de incendiu

A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge P403+P235

A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.

A se păstra la rece P501

Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs. P301: In caz de inghitire : P313

Consultati un doctor P305+P351+P338 In caz de contact cu ochii

Clatiti din abundenta cu apa timp de cateva minute.

Sus