AQUA COCKPIT SHINE BUBBLE GUM SPRAY-750ML

AQUA COCKPIT SHINE BUBBLE GUM SPRAY-750ML

Preț19.85 lei
Cod: 56222

Produsul beneficiaza de o formula avansata care revitalizeaza si improspateaza bordul precum si suprafetele interiore ale masinii conferindu-le un aspect nou si un parfum proaspat. Ingredientele antistatice previn acumularea depunerilor de praf. Se recomanda a se folosi pe suprafetele de plastic si cauciuc ale masinii.

Producător:

Comandă rapidă

Completează cele 3 câmpuri
Noi vă vom contacta pentru finalizarea comenzii.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE : Agitați recipientul și pulverizați uniform pe suprafață de la o distanță de 15-20 cm.

Ștergeți cu o cârpă moale curată. PERICOL / ATENȚIE : H229:

Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. H222 :

Aerosol extrem de inflamabil. H304 :

Poate fi fatal dacă este înghițit și daca intră în căile respiratorii.

H315: Provoacă iritarea pielii. H336 : Poate provoca somnolență sau amețeli. H373 : Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată

. H361 : Nu se cunosc eventuale reactii asupra fertilității sau a copilului nenăscut

. H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

EUH066 : Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

PRECAUȚII : P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210:

A se păstra departe de căldură, de scântei, flăcări deschise, suprafețe fierbinți și alte surse de caldura.

Fumatul interzis. P211:

Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere.

P281: Folosiți echipament de protecție daca este necesar.

P251: Recipient sub presiune : Nu gauriti sau ardeți după utilizare

 P261: Evitați să respirați vaporii .

P271 : Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.

P405 : Pastrati flaconul inchis. P410 + P412 : Protejați recipientul de lumina soarelui.

Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 ° C / 122 ° F. P501: Aruncati recipientul într-un punct corespunzător de tratare sau de colectare specială a deșeurilor în conformitate cu reglementările locale / naționale / internaționale. P301 + 310 + P331: In caz de ingerare : Contactati imediat medicul. Nu provocați voma. Conține : hidrocarburi, C6, n-alcani, izo-alcani, cydici, n-hexan bogați EC: 925-292-5 TERMEN DE VALABILITATE : Vezi pe ambalaj. Fabricat in UE ( Grecia ).

Sus