Programul Rabla 2014.  Acte necesare şi condiţii pentru persoane fizice şi juridice


Dată: 2014-03-12

În urma dezbaterii publice pe subiectul modificărilor aduse modului de funcţionare a Programului Rabla în 2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a publicat, în Monitorul Oficial din 21 martie 2014, ordinul de aprobare a ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. Iată noutăţile aduse programului Rabla în 2014, precum şi actele de care ai nevoie.

 

 

În cadrul programului Rabla 2014, distribuţia celor 20.000 de tichete valorice, fiecare cu valoarea de 6.500 de lei, se va face electronic. De asemenea, tichetele nu vor mai fi distribuite pe judeţe, aşa cum a fost până acum, ci în funcţie de cerere, urmând să fie extrase dintr-o bază de date naţională de dealeri auto validaţi, pe măsură ce se depun cererile. Totodată, în urma dezbaterii publice pe subiectul modificărilor aduse Programului Rabla 2014, s-a hotărât ca toate tichetele să fie la dispoziţia oricărui dealer, în funcţie de numărul de solicitări primite. Astfel, se elimină distribuţia prin etape şi, speră autorităţile, specula de tichete.

Dintre cele 20.000 de tichete disponibile, 17.000 vor fi alocate persoanelor fizice, iar 3.000 vor fi rezervate pentru persoanele juridice şi instituţiile publice. Pe lângă prima de casare, se poate acorda câte un eco-bonus în valoare de 500 de lei, dar nu mai mult de două cumulate, dacă maşina nouă cumpărată respectă norma de poluare Euro 6, dacă emisiile de dioxid de carbon sunt mai mici de 100 g/km sau dacă maşina are un sistem de propulsie hibrid.

Sesiunea de înscriere în vederea validării producătorilor auto se desfăşoară în perioada 24-28 martie 2014. După încheierea procesului de aprobare a producătorilor şi dealerilor, doritorii vor putea să se înscrie la orice dealer validat şi îşi vor putea casa vechea maşină la orice colector autorizat. Pentru radierea maşinii, însă, solicitanţii trebuie să meargă la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) din judeţul unde e înmatriculată maşină.

Conform ministrului mediului, cei care vor să îşi caseze maşina veche, dar nu vor să îşi cumpere una nouă, pot să cedeze dreptul de folosire a primei de casare unei alte persoane, cu care trebuie să meargă la dealer, fiindcă tichetul electronic va fi eliberat pe numele celui care va cumpăra autoturismul.

Potrivit ghidului de finanţare, maşinile uzate care au fost înmatriculate pentru prima dată în România după data de 31 decembrie 2006 sunt excluse din Programul Rabla 2014, cu excepţia celor aflate în proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale sau a unei instituţii publice.

Pentru persoanele fizice, condiţiile de acordare a primei de casare sunt următoarele: să aibă domiciliul sau reşedinţa în România, să nu aibă obligaţii de plată la bugetul local, să fie înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou (obţinând nota de înscriere), să predea autovehiculul uzat unui colector autorizat şi să obţină certificatul de distrugere, să radieze vehiculul uzat din evidenţa circulaţiei şi să obţină certificatul de radiere, să prezinte producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii şi să cumpere un autovehicul nou.

Persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să obţină din partea Autorităţii Fondului pentru Mediu aprobarea dosarului de acceptare, să se înscrie la un producător validat şi să obţină nota de înscriere, să predea autovehiculul uzat unui colector autorizat şi să obţină certificatul de distrugere, să radieze autovehiculul vechi din evidenţa circulaţiei şi să obţină certificatul de radiere, să prezinte producătorului validat dovada distrugerii şi dovada radierii şi să achiziţioneze un autovehicul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Teoretic, noul mod de funcţionare va simplifica lucrurile

Pentru a se înscrie în Programul Rabla, proprietarul trebuie să alcătuiască un dosar de participare pe care îl depune la producătorul validat. Acest dosar trebuie să cuprindă următoarele documente preliminare:

actul de identitate al proprietarului şi, după caz, actul persoanei căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, în original şi în copie certificată „conform cu originalul”;

  • certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată;
  • cartea de identitate a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată;
  • actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
  • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original;
  • declaraţia pe propria răspundere a proprietarului înscris prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.

Anul trecut, în cadrul Programului Rabla au fost alocate 23.000 de tichete, dar au fost valorificate doar 13.385 prin cumpărarea de maşini noi.


Sus